Projekční kancelář ZAKRA – vodohospodářské stavby

Zakra je firma zabývající se poradenstvím a projektováním vodohospodářských staveb pro rodinné domy i firmy. Na Zakra je možné se obrátit pokud je například zapotřebí zrekonstruovat a nebo vybudovat vodohospodářské stavby jako jsou:

retenční nádrže
studny
vodovodní přípojky
čistírny odpadních vod (ČOV se staví tam, kde není možnost připojení do veřejné kanalizace)
kanalizační přípojky (odvod odpadních vod do stokové sítě obce/města)

Pro seznámení s výše uvedenými stavbami si také můžete přečíst odpovědi na často kladené dotazy (FAQ) na internetové stránce firmy Zakra.

Zakra má kancelář v Plzni, ale působí na celém území České republiky. Projekty projednají i na úřadech, což zákazník často ocení protože ušetří čas.

V portfoliu projektů čistíren odpadních vod najdeme například tyto druhy ČOV:

s napojením na kanalizaci
ČOV se vsakem
ČOV s retenční nádrží

Biologický septik
Retenční nádrž

Jak probíhá projekt vodohospodářské stavby? Úvodní konzultace -> zjištění bližších informací k pozemku a místním podmínkám pro vypouštění odpadních vod -> tvorba projektu -> získání povolení ke stavbě od úřadu.

Rubriky: Dům a byt | Napsat komentář

Zkušenosti s natíráním drátěnky/drátěného pletiva plotu

Letos jsem natíral drátěnku (pletivo a sloupky) plotu.

Recenze, závěrečné hodnocení, rekapitulace

- Je to celkem dost práce asi na 7 hodin práce (?) a zašpiníte se od barvy (natřít třeba 20 metrů plotu 4x – dvě strany, dvě barvy – základ a vrch)
- stojí to tak 3000 Kč – barvy, váleček, ředidlo, štětec, rukavice (2019)
- je to na zvážení zda nechat drátěnku zkorodovat a koupit novou opatřenou plastovým povrchem

Podmínky pro natírání:

- podle výrobce barvy teplota do 25°C a vlhkost vzduchu do 75% – https://www.meteoprog.cz/cs/meteograms/Praha/
- 2 x 3 hodiny+ času v závislosti na délce plotu, já dělal asi 6 polí, základní barvou asi 3 hodiny a vrchní také tolik
- myslím si, že silově to není práce pro ženy

Co jsem potřeboval:

- rukavice
- oblečení které je možné zničit – zacákat barvou
- hadr
- ředidlo S6006 v mém případě – viz plechovka od barvy. Barvu jsem prakticky neředil, tak mi stačilo jedno.
- 4 litrovou plechovku základní syntetické barvy S2000 Pragoprimer – vystačilo na asi 6 polí drátěnky – velmi zhruba 20 metrů.
- 4 litrovou plechovku vrchní syntetické bervy S2013 Industrol
- kbelík, který je možné zničit do kterého se vejde široký váleček malířský, mřížku pro zbavení válečku přebytečné barvy

Můj postup byl následující:

1. zbavit drátěnku/drátěný plot plevele a z pod drátěnky dostat zeminu aby pod ní bylo min. 1 cm prostoru aby šel natřít i spodní drát
2. očistit zbytky hlíny ze spodní části dráěnky smetáčkem
3. pomocí štětce natřít odrezovačem místa, která už rezaví
4. převléci se do oblečení které je možné zničit barvou a nasadit rukavice
5. dát do kbelíku malířský váleček a mřížku, nalít do kbelíku zákadní barvu, hladina tak 1-2 cm. Barvu jsem neředil, nevím zda je to dobře.
6. natírat drátěný plot ne pohyby horizontátlně nebo vertikálně, ale šikmo, tak aby se váleček dostával na všechny dráty. Sledovat jestli po třeba půl minutě barva neokapává, pokud ano, dávat méně barvy. Spodní a dolní část se dotře štětcem až nakonec.
7. Druhá strana plotu se natře hned po dokončení první strany a nebo pokud se z válečku lepí chlupy na částečně zavadlou barvu, tak počkat 24 hodin. Druhá strana plotu vyžaduje podle mé zkušenosti výrazně méně barvy a je možné ji dělat mnohem rychleji, protože už není potřeba válečkem poskakovat mezi bližšími a vzdálenějšmi dráty, ale jen jet po těch bližších a váleček tak neposkakuje a není potřeba vyvinout tolik síly. Je potřeba sledovat zda člověk natírá dobře a nenechává příliš nenatřených míst která je pak potřeba hledat a dotírat štětcem.

Vrchní barva se natírá podle návodu na plechovce, já počkal asi 36 hodin+

Rubriky: Zahrada | Napsat komentář